Reersø: et paradis for lystfiskere

På selve spidsen af Reersø: Skansen (den sydlige spids ved masterne) er et rigtig godt fiskested efter havørreder og regnbueørreder i 1-2 kilos klassen. Rundt om spidsen kan stå 4-5 personer og fiske. Bunden ved spidsen er med småsten og en del meget store sten samt vegetationsbælter, og der skal vades 10-15 meter ud. Husk at affiske inden du vader ud – ørrederne kommer her meget tæt på land sidst på aftenen og om natten. Pladsen er meget velegnet til fluefiskeri. Ved spidsen kan være en del vekslende strøm. Til venstre for spidsen og ind mod havnen er der godt fiskeri efter hornfisk i sæsonen, og her kan altså også fanges ørreder – specielt i forårsmånederne.

Se link med kort over området:

https://www.lystfiskeri.dk/fiskepladserview.asp?key=1198

Fiskeri fra “Reersø Camping”:

https://www.reersoe-camping.dk/


Hjemmeside for lystfiskere:


https://www.lystfiskeri.dk/

“Kør til Reersø by og fortsæt gennem byen til havnen. Lige ved kiosken drejes til højre og køres langs havnen ad grusvej. Kør så langt du kan komme – der er rigtig langt at gå ud til Rønnen på spidsen (ude ved masterne). For mange år siden kunne man komme tættere på selve spidsen af Reersø. I stedet for at køre ned til havnen kørte man lige ud lige efter kroen – ud af byen og på markveje tæt mod masterne. Men der er nu sat bom op ved den første gård man kommer til”.